Fizetőeszközök
Pénznem: Forint | Euró

Kapcsolat

A Tudásvétel üzemeltetője:
DFT-Hungária Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5.

Kapcsolat:
Személyes ügyfélszolgálat: 1052 Budapest, Semmelweis u. 25.
Telefon: (1) 266-7601
Online ügyfélszolgálat: info@tudasvetel.hu

Ügyfélszolgálatunk munkanapokon 9.00 - 17.00 óra között áll a honlap látogatóinak és felhasználóinak rendelkezésére.
 
 

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Bejelentés és panasztétel

A Tudásvétel oldal működésével és az oldalon történő vásárlással kapcsolatos észrevételeket, bejelentéseket és panaszokat a DFT-Hungária Kft, mint üzemeltető az alábbi módokon fogadja:

- Személyesen ügyfélszolgálatán munkanapokon 9.00 - 17.00 óra között, melynek címe: 1052 Budapest, Semmelweis u. 25.
- Telefonon munkanapokon 9.00 - 17.00 óra között: (1) 266-7601
- E-mailen: info@tudasvetel.hu
- Levélben: 1052 Budapest, Semmelweis u. 25.

Panaszkezelés:
A személyesen vagy telefonon bejelentett szóbeli panaszt az üzemeltető azonnal megvizsgálja. Ha a panasztevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát
- személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a panasztevőnek,
- telefonon közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a panaszra annak beérkezését követően harminc napon belül adott érdemi írásos válasszal együtt megküldi.
Az írásbeli panaszt az üzemeltető a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és válaszát írásban megküldi a panasztevő részére. A válasz megküldése a panasztevő igénye szerint postai úton vagy elektronikus levélben (e-mailen) történik.

Alternatív vitarendezési módok:
Amennyiben a panasz elutasításra kerül, vagy a panaszkezelés módjával a panasztevő nem elégedett, lehetősége van fogyasztóvédelmi hatósági eljárást kezdeményezni vagy békéltető testület közreműködésével rendezni a vitát.

A fogyasztóvédelmi hatósági eljárás a a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségeinél kezdeményezhető. A fogyasztó a lakóhelye szerinti vagy a DFT-Hungária Kft. székhelye szerinti kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez is fordulhat. Bővebb információ: http://www.nfh.hu/magyar/hasznos/panaszintezes

A DFT-Hungária Kft. székhelye szerinti kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelősége:
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

A békéltető tesületek feladata, hogy bírósági eljáráson kívül rendezzék a felmerült vitát. A békéltető eljárást alapesetben a panasszal élő fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testületnél kell kezdeményezni. Belföldi lakóhely és tartózkodás hely hiányában - vagy a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az üzemeltető székhelye szerinti békéltető testülethez lehet fordulni.

A DFT-Hungária Kft. székhelye szerinti békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület
Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 

Adatvédelem

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
A Tudásvétel látogatása során a szerver rögzíti a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A regisztrált felhasználókról nyilvántartott adatok: felhasználónév, valódi név, e-mail cím, feltöltő esetében bankszámlaszám, egyenlegre vonatkozó adatok.
A Dft-Hungária Kft. biztosítja az adatok titkosságát, sértetlenségét, a regisztrált felhasználók adatait harmadik félnek nem adja át.
 

Elállás joga

A felhasználót megilleti az elállás joga: a vásárlástól számított 8 napon belül a felhasználó elállhat szándékától. Ekkor e-mailben kell jeleznie szándékát és a szolgáltató 30 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget.

Azonnali üzenetküldés
Az Ön neve *
Kérjük adja meg a nevét.
Email cím *
Kérjük adja meg az email címét.
Üzenet *
Kérjük ide írja le az üzenetét.
Biztonsági kód *
Biztonsági kód kép
Új Magyarország
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Folyamatgazda
DFT Hungária Kft.
RSS
RSS
Akadálymentes változat