Fizetőeszközök
Pénznem: Forint | Euró

Próbaérettségi Kalauz az írásbeli és a szóbeli vizsgákhoz

Típus:Érettségi tétel
Kategória:Tanulás
Feltöltő:dft
Nyelv:Magyar
Oldalszám:136
URL:
Ár: 1432 Ft
A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges. »
Még nem érkezett értékelés erre a dokumentumra.
Kulcsszavak:
tanulás, érettségi
Dokumentum részlet:
Magyar nyelv és irodalom
Szövegértési feladatok: nem csak kimondottan irodalmi szövegek értését kéri számon a vizsga.
A szövegek jellegéből fakadó különbség pedig számít abból a szempontból, hogy a nem irodalmi
szövegek értelmezéséhez, értéséhez más típusú ismeretekre, gyakorlatra is szükség
van, mint az irodalomolvasáshoz. A szövegértési feladatban a tartalomnál jóval több újdonságot
hoz a forma, melyben a vizsgázóknak számot kell adniuk képességeikről. A vizsgaleírás szerint
„a feladatok megoldása általában a kérdésre adott válasz rövid szöveges kifejtése, esetenként
a megadott válaszvariációk közötti döntés”, tehát lényegében tesztjellegű feladatlapról van
szó. A feladatoknak egyik része mindössze néhány mondatos, nyelvileg szabatos, összefogott
ki fejtést igényel, és a szöveg sajátosságainak bemutatására irányul. Ilyen sajátosság lehet a
szövegből kiolvasható, kikereshető tény, adat, érv, álláspont, valamilyen megállapítás azono sítá
sa. Ennek egyszerűbb esete pl. valamilyen adat kiemelése egy meghatározott összefüggésben,
idegen vagy nem köznapi jelentésben szereplő szavak szövegbeli jelentésének megadása. Átgon
doltabb, többnyire terjedelmében is valamivel hosszabb választ igényel az érvek, állás pontok,
megállapítások azonosítása. A néhány mondatos kifejtést igénylő feladatok általában a
szö veg szerkezetére, megformáltságára, a szövegtípusból fakadó jellemzőire irányuló kérdések.
Ezen belül szerepelnek a különféle grammatikai, stilisztikai elemekre, illetve ezeknek az
elemeknek a szövegbeli szerepére irányuló kérdések. Ide, a rövid választ igénylő kérdések
közé tartoznak többnyire a szöveg kommunikatív sajátosságainak feltárását célzó kérdések,
feladatok is. Szinte önálló témakört képez ezeken a feladatokon belül a cím – esetleges alcím
vagy alcímek, a szövegbeli kiemelések, címszavak, a cím alatt elhelyezett rövid, figyelemfelkeltő
összefoglaló – és a szöveg vagy szövegrészek viszonya, a cím, címszavak stb. szerepe, ennek a
szerepnek a bemutatása, illetve a cím, az alcímek stb. értékelése a kommunikációs helyzet,
szándékok tükrében. A legtöbb eddigi példa szerint ugyancsak rövid, néhány mondatos választ
követelnek meg a szövegbeli logikai, tartalmi kapcsolatok felfedésére, valamint a szövegbeli
utalások, hivatkozások szerepére irányuló kérdések.
Új Magyarország
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Folyamatgazda
DFT Hungária Kft.
RSS
RSS
Akadálymentes változat